Alumni Angel Challenge Bergen etablert med suksess

Alumni Angel Challenge Bergen etablert med suksess!

Alumni Angel Challenge Bergen etablert med suksess
I går, 22. august møtte 20 deltakere på første alumni samling og vertskap for dagen var Bergens nye co-working house Bergen.Works

acbergenalumni.jpg

Community ansvarlig, Ove Gjelsvik, ønsket velkommen og på programmet stod selvsagt en «round-table» presentasjon av alle investorer. Deretter fikk vi en kort status rapport fra de to vinnere av AngelChallengeBergen program, henholdsvis Thorbjørn Toppe (Minipro/Molo) og Gudmundur Ebenezer (Lifekeys). Spennende rapporter og det går sikkert fremover. Begge har også ordnet seg nye lokasjoner. Molo på Gilde/Nortura fabrikken på Eidsvåg og Lifekeys flytter inn i MCB. Vi gleder oss til fortsettelsen!

For øvrig viste deltakerne stor interesse for å delta på fremtidige Alumni samlinger og det kom inn flere gode forslag på hva samlingene bør inneholde. Her nevnes bl.a. påfyll kompetanse om eksempelvis styre og mentor rolle i start-ups, deling av tips/leads på start-up caser, samarbeid med AngelChallenge alumni miljøer i øvrige byer, delta på programmer, generell deling av tips og annet som skjer i Bergen, utvidet presentasjon av investorer/deltakere og «katalogisere» kompetansen til nettverket på en effektiv måte og ikke minst ble det understreket at det å ha en fast møteplass og møtes jevnlig uansett var det viktigste!

Alumni Angel Challenge Bergen er etablert og ny samling er planlagt allerede 26. september. Da kombineres møtet med å overvære finalerunden i Stavanger med live-streaming derfra. 

Møt Alumni Angel Challenge Bergen
Ta kontakt med Ove Gjelsvik dersom du som Startup eller Investor er interessert i å pitche eller møte investorene i Alumni miljøet i Bergen. 

Ove Gjelsvik
Community manager
Angel Challenge Bergen
Tlf + 47 93 20 91 56
ove@s2g.no

Angel Challenge
Et nasjonalt program og miljø for startup-investorer. Hovedaktiviteten er programmet Angel Challenge for investorer som ønsker å lære mer om å investere i startups og engasjere seg i det ny startup økosystemet med kompetanse og kapital. 

Det er gjennomført 2 program i Bergen for totalt 40 investorer siden oppstarten i 2016 med finale under Startup Extreme begge årene. 

 

Knut WienComment