Vi utfordrer startups til å bygge vekstselskaper

 
 

Vi utfordrer startups til å bygge vekstselskaper

Angel Challenge har inngått et samarbeid med Innovasjon Norge om å utfordre ambisiøse norske gründere til å bygge vekstselskaper. Programmet “Innovasjon Norway Growth Challenge” er et kurs og treningsprogram for gründere som ønsker å utvikle selskapet sitt til å bli globale vinnere.

“Innovasjon Norway Growth Challenge” blir levert som en integrert del av Angel Challenge programmene. Samarbeidet gir oss mulighet til å ytterligere styrke Angel Challenge programmet for alle startups som er med. Vi kan nå støtte 20 selskaper (mot tidligere 5) gjennom hele programmet på 2 måneder; med investormøter, workshops, mentoring og et solid fagprogram. 

Les om programmet her: http://angelchallenge.com/growthchallenge

Screenshot+2018-09-10+12.50.23.png
 

På oppdrag fra Innovasjon Norge

Innovation Norway Growth Challenge er utviklet sammen med Innovasjon Norge etter at Angel Challenge vant en anbudskonkurranse sommeren 2018. Målet er å lage et treningsprogram for ambisiøse gründere fra hele landet. Oppdraget kommer fra Gründeravdelingen i Innovasjon Norge. Programmet skal fungere som en forberedende aktivitet til de globale treningsprogrammene til Innovasjon Norge, slik at flere Norske selskaper skal være bedre rustet til å jobbe mot internasjonal skalering. Les mer om Global Entrepreneurship programmene her.

Program i hele landet

Vi skal kunne tilby Growth Challenge til ambisiøse gründere i hele landet i tett samarbeid med de lokale Innovasjon Norge kontorene. 

Høsten 2018 går det 4 programmer i Stavanger, Oslo, Trondheim, Bodø med start i Oktober. Finn de neste programmene her http://angelchallenge.com/growthchallenge


Et program for hele Startup økosystemet

“Det tar et økosystem av støttespillere å hjelpe frem de beste”

Vi i Angel Challenge jobber dedikert for et sterkere startup økosystem. Vi ser på det som en dugnad mange må bidra til for at vi skal lykkes med å skape grobunn for nye suksesser fra Norge.

Vi gjør vårt beste for å lage åpne, inkluderende arenaer der mange kan bidra sammen for å hjelpe frem sine favorittselskaper. I samarbeid med Innovasjon Norge jobber vi for å utvikle Growth Challenge til å bli en metodikk og et verktøy som alle i startup økosystemet kan bruke.


De 4 vekstutfordringene: 

Gjennom Growth Challenge fokuserer vi på 4 viktige områder som selskapene blir utfordret på. Det blir gjort gjennom systematisk faglig input, workshops og oppgaver for å styrke selskapene på disse spesifikke områdene gjennom programmene. 

1: Tiltrekke seg kunder (Customer Acquisition) 
Selskapene bli utfordret til å skape og vise en strukturert og metodisk prosess for å utvikle og tiltrekke seg kunder over tid. 

2: Måling av resultater (Metrics) 
For et vekstselskap er det avgjørende å ha god løpende kontroll på hvordan selskapet utvikler seg på de viktigste forretningsområdene. 

3: Klargjøring for investering og vekst (Investor and growth readiness) 
Startupene blir utfordret til å bygge et investor-klart selskap med struktur, orden og prosess som legger grunnlaget for vekst. 

4: Presentasjon og historiefortelling (Pitching and storytelling) 
“Du får hva du pitcher” Det ligger mye kraft i en godt planlagt og strukturert presentasjon. Vi bruker mye tid på å utfordre gründerne til å finne sin sterkeste historie og stemme. 

 

Stor betydning for Angel Challenge

Angel Challenge ble startet i 2015 som et program for investorer som vil bygge kompetanse og nettverk rundt det å investere i startups, og på den andre siden, for startups som vil tiltrekke seg investorer og bygge et fundament for å kunne vokse. Vi har gjennomført 15 av disse programmene siden vi startet, med totalt 300 investorer og 500 gründere som har vært gjennom.

Angel Challenge har i 2018 blitt relansert med ny struktur (les om endringene her) som blant annet gjør det mulig å ha langt flere ambisiøse selskaper med gjennom programmet. 

“Vi er ydmyke og stolte over å ha fått denne muligheten fra Innovasjon Norge. Vi har siden starten jobbet med ett sluttmål i øye, å støtte så mange gründere som mulig til å skape globale vekst-selskaper. Både Startup Extreme og Angel Challenge har dette som overordnet mål. Med Angel Challenge programmene har vi skapt en arena for å engasjere investorer til å gi tilbake med tid, kompetanse og kapital, men bare et fåtall selskaper har fått anledning til å være med. Gjennom dette samarbeidet vil vi kunne støtte og påvirke mange flere ambisiøse gründere fra alle regioner i hele landet.”
— Knut Wien — Founding Partner AC


 
 
 
Knut WienComment